Kommunikation og strategi går hånd i hånd

Med enkle midler kan du gøre din kommunikation effektiv

Når du ved, hvorfor, til hvem, hvornår og hvordan du bør kommunikere, har du en kommunikationsstrategi. Sciencejournalist.dk har en jordbunden holdning til strategi. En strategi er sund fornuft sat i system, men for at føre din virksomheds strategi ud i livet er det nødvendigt, at du også har en strategi for, hvordan du vil kommunikere.

Første skridt er at finde ud af, hvad vil du opnå med at kommunikere. Forskellen på formidling og kommunikation er blandt andet, at det sidste har et formål. Dernæst skal du finde ud af, hvem du skal kommunikere med og lære din målgruppe at kende, og til sidst afklare, hvordan og hvornår, du bedst kommunikerer. Det lyder enkelt – og det er det også! Når man bare ved hvordan.

Flere års erfaring fra landets største kommunikationsbureauer gør, at Sciencejounalist.dk kan sparre med dig og hurtigt få din kommunikationsstrategi på plads. Vi bruger sammen nogle ganske enkle modeller til at gennemgå dine kunder og samarbejdspartnere, venner og modstandere, så du fra starten kommunikerer med størst mulig effekt. Du får ikke dyre rapporter, men brugbare værktøjer du straks kan anvende.

Kommunikation skaber handling

Nice, need and act

Antallet af definitioner på kommunikation er mindst lige så stort som antallet af kommunikatører.

I businessverden er kommunikation trin tre på en "påvirkningsstige", hvor formidling og information er trin ét og to. "Nice to know, need to know and know to act" lyder det på engelsk. Eller i min fortolkning: inspiration, indsigt og indtjening. :-)

Formidling giver viden, som modtageren KAN bruge. Information giver viden, som modtageren SKAL bruge. Og kommunikation giver viden, som får modtageren til at HANDLE. En stræben efter "sandhed" er afgørende på disse tre nederste trin af stigen. Troværdighed er et nøgleord. Kravler du længere op ad stigen - reklame, propaganda og forførelse - er anprisning og løgn tilladt.

Konklusion: Kommunikation er en metode at formidle FAKTA, så modtagerne handler, som du gerne vil have det. Det siger sig selv, at kommunikation ikke kan være énvejs, idet du i det mindste må måle modtagerens reaktion.