Schyyyh...

... Lader du læseren sove videre?

NEJ! Væk hende!

Hvis du er en lille smule træt af dine tekster og budskaber i pjecer, informationsfoldere, magasiner, blade, manualer, rapporter, hjemmesider, eller hvad du nu har af materialer, så kan du være sikker på, at det er læseren nok også. Hvis du kan lægge hånden over dit logo og bytte navnet i teksten ud med din konkurrents uden at behøve ændre ret meget, så er du ikke skarp nok.

Så kunne det være en idé med et sprogligt og budskabsmæssigt serviceeftersyn. Men du skal få en professionel sprog- og budskabsmekaniker til at kigge dine publikationer efter. Du kunne jo kontakte din Sciencejournalist. Måske kan vi sammen vække Tornerose?