Klimaklog logo

Kampen for det gode liv i byen

I Aarhus har planerne om en ny kæmpemæssig industrihavn forenet en række borgere, der normalt ikke går på barrikaderne sammen. Erhvervsvirksomheder, klimaaktivister, naturforkæmpere og en hel masse mennesker, der bare ønsker en by, som er værd at leve og bo i, står skulder ved skulder og protesterer over planerne. Det samme sker i Aalborg, København, Midtjylland, på Samsø, i Vestsjælland og Østjylland, hvor Egholmmotorvej, Lynetteholmen, Hærvejsmotorvej og Kattegatbro truer ’det gode liv’.
Vi kan ikke undvære byerne i klimakampen. I byerne bor vi ovenpå hinanden og lægger ikke beslag på så meget af den jord, vi skal bruge på at dyrke fødevarer, plante træer og bygge vindmøller. Byerne skal dog være bæredygtige, og dét er ikke en modsætning til det gode byliv. ”Tværtimod”, mener formanden for Det fælles Bedste, Niels Aagaard, der har skrevet et essay om ’det gode liv i byen’. Vi har fået lov til at bringe det her.

Af Niels Aagaard, Det Fælles Bedste
Senest opdateret 27. marts 2022

Udsigten her fra Tangkroen, hvor hundredevis af aarhusianere i marts protesterede mod havneudvidelsen, er ikke det eneste, som forsvinder, hvis udvidelsen vedtages. Aarhus kan også vinke farvel til klimamål om klimaneutralitet i 2030. Udsigten her fra Tangkroen, hvor hundredevis af aarhusianere i marts protesterede mod havneudvidelsen, er ikke det eneste, som forsvinder, hvis udvidelsen vedtages. Aarhus kan også vinke farvel til klimamål om klimaneutralitet i 2030.

Hvad er det for en by vi gerne vil leve i?Hvad er det for en verden vi gerne vil give videre til vores børn? Der er alternativer til mere industrihavn, forbrug og trafik.
Alle byer i Danmark, ja alle lokalsamfund kan med stor ret og stor nødvendighed begynde at sætte fremtiden på dagsorden. Hvordan skal vi leve, hvis vi ikke skal fortsætte med alt det, der i sidste ende fører mod klimakatastrofer?

Unikt samspil mellem vand, skov og bygninger


Den planlagte store havneudvidelse i Aarhus er en fejlbeslutning af historiske dimensioner. Vi har i Aarhus en fantastisk smuk ramme om vores by i form af Aarhus Bugt og skovene omkring byen. Samspillet mellem byen, bugten og skovene gør byen helt unik.
Sammen med de gamle bydele og deres smukke huse, åen, byens torve og ikoniske byggerier som Domkirken, Rådhuset, Toldboden gør det Aarhus til noget helt særligt. En by med åndehuller, kultur, nærhed til natur og hav.

En grøn foregangsby


Havneudvidelsen vil fuldstændig ødelægge det. I stedet for ”Byen ved bugten” vil Aarhus blive ”Byen ved Industrihavnen”. Nabo til trafik, larm, enorme containerskibe, kraner, siloer, krydstogtskibe. En summende myretue af forbrug og forpustet stress. Udsigten ud over bugten til Mols, bliver udsigten til en grim industrihavn.
Lad os gå rigtig mange sammen for at beholde det smukke, vores unikke by ved bugten – og i stedet gøre den grøn. Lad os gøre Aarhus til en grøn foregangsby!

En nødvendig men også rar fremtid


I stedet for at planlægge fremtiden efter den verden vi har haft, skal vi planlægge efter den verden, vi bliver nødt til at skabe. Hvis ikke det har stået klar før, så må det stå lysende klart med IPCC’s seneste og dybt alarmerende klimarapport fra 28.feb. Det bliver mildt sagt IKKE nogen rar fremtid, med mindre vi øjeblikkelig sadler fuldstændig om.
Fremtiden er ikke mere forbrug og mere fossil transport, som havneudvidelsen lægger op til. Det er en verden og en by, der er gennemført bæredygtig. Aarhus Havns ønske om en kæmpe arealudvidelse i bugten er aldrig på seriøs vis blevet vurderet i sammenhæng med byen Aarhus’ fremtidige udvikling som studie- og forskningsby, iværksætterby, IT-vækstcenter, et centrum for menneskelig udvikling og trivsel, en grøn foregangsby, m.m. Det kan vi gøre nu. Lad os satse på at blive en grøn foregangsby. En by man trives i. Hvad dét vil sige, ved vi allerede. Det er:

* Grøn energi fra sol, vind, jord og luft – i dag får Aarhus kun 3% af energien fra sol og vind.
* En bilfri bymidte, så der er ro, fred og plads til at færdes betryggende.
* En by der satser på kultur, service, fællesskaber, involvering, kunst, kreativitet og liv i byen.
* En by med bæredygtig mobilitet, som ikke ødelægger klimaet – med plads til fodgængere, cyklister, elektrificeret kollektiv trafik, fleksible og hyppige elbusser.
* En by med grønne områder, begrønninger af husene, dyrkning af fødevarer (urban farming), væksthuse, parker og grønne områder med biodiversitet, dyr, planter og insekter, så vores børn kan lære at elske og respektere naturen, gro og udvikle sig til de ansvarlige voksne, der skal gøre planeten rar at bo på.
* En by med solceller på tage og husfacader.
* En by med demokrati, hvor borgerne bliver hørt.


Vi har allerede alle løsningerne. Det handler om at bruge dem. Ikke bare i Aarhus, men overalt.

Havneprojektet er pinligt tilbageskuende


Havneprojektet er ikke fremsynet, snarere pinligt tilbageskuende. Prognoserne bygger videre på en stadig vækst i produktion og forbrug – en vækst som klimakrisen vil fjerne enhver forudsætning for.
Aarhus By vil gerne være en grøn foregangsby, og fx Socialdemokratiet og SF vil gerne regne sig selv for grønne partier. Det passer dog meget dårligt med at prioritere gammeldags vækststrategi.
Den vifte af mulige grønne arbejdspladser, som Aarhus sagtens kan tiltrække, harmonerer ikke med, at byen vil spærre sig selv inde bag voldsomme havnemoler og kæmpekraner. Tænk på, hvordan Nice ville havde udviklet sig, hvis man der havde prioriteret havnekajer frem for kystpromenade? Eller Bilbao, en tidligere kedelig, forældet industriby, der nu er omdannet til internationalt center for kunst og arkitektur.
Lad os bruge debatten om havneudvidelsen som afsæt for en dialog mellem alle borgere om, hvad der er for en by, vi gerne vil bo i. Og hvad det er for en fremtidig verden, vi gerne vil skabe til os selv og vore børn. Lad os sætte havneudvidelsen på STOP og starte en dialog om den by, vi gerne vil leve i. Lad os begynde at drøfte alternativer!
Dialogen om, hvilken by vi vil leve og bo i, er ikke bare vigtig for aarhusianerne. Den er vigtigt for folk i ALLE byer. Her nedenfor finder I links til vores bud på livet i fremtidens grønne Aarhus. Brug dem til inspiration til DIT gode og grønne liv i fremtiden.

Bedste hilsner
Niels Aagaard, formand Det Fælles Bedste

Få inspiration til det gode liv i DIN by


Havneudvidelsen i Aarhus har fået 1700 aarhusianere til at reagere med høringssvar. Kun et fåtal var positive over for ideen. Du kan læse svarene HER, hvor du også kan finde det materiale, som Aarhus Kommune offentliggjorde i forbindelse med høringen. Det er materiale fra et tidligere orienteringsmøde, men der er ikke adgang til de omfattende rapporter, der ligger til grund for beslutningen. I dette link er der 522 høringssvar.
Der ’mangler’ således knap 1200 høringssvar, hvilket skyldes, at kommunen har valgt at dele høringen op i tre – én om lokalplanen, én om kloakering og én om miljøkonsekvensvurdering. Det er vanskeligt for de fleste at vurdere, hvor det enkelte høringssvar ’hører til’ – og så ser det jo ikke ud af så meget, når der kommer henholdsvis 1083, 65 og 522 høringssvar på hver enkel del… Hvis man fx både ønsker at tilkendegive sin mening om planen generelt, om risikoen for kommende lugtgener og konsekvenser for klimaet, burde man jo i princippet lave tre høringssvar, som skulle placeres på hver sin høring. Det er de færreste, der har overblik og tid til at formulere flere høringssvar og placere dem rigtigt. Derfor er den slags kunstige opdelinger ét af de mange demokratiske problemer, der er ved høringsprocessen i Aarhus.
På siden Beskytaarhusbugten.nu kan du finde flere eksempler på, at havneudvidelsen skubbes igennem uden en tilstrækkelig demokratisk proces – til inspiration, hvis det samme skulle ske i DIN by.
Du kan få inspiration til det gode og bæredygtige byliv i et af Det Fælles Bedstes høringssvar, der er et bud på fremtidens Aarhus - en vision med alternativer til havneudvidelsen. Det Fælles Bedste har reageret med en håndfuld gennemarbejdede høringssvar til havneudvidelsen. Du kan finde dem under Nyheder på Det Fælles bedstes hjemmeside.
Og hvis du vil vide mere om og eventuelt melde dig ind i Det Fælles Bedste, kan klikke på linket. Klimaklog.dk er én af borgerbevægelsens samarbejdspartnere.